Polityka Prywatności

obowiązująca na stronach internetowych  

www.interstone.pl oraz  www.sklepkamieniarski.com


Preambuła do Polityki Prywatności


Interstone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie będąc świadoma potrzeby ochrony poufności i prywatności powierzonych jej informacji przez swoich Klientów, a także chcąc zapewnić odpowiednią ochronę i właściwe wykorzystywanie danych osobowych postanawia przedstawić Politykę Prywatności obowiązującą na stronach internetowych  www.interstone.pl oraz www.sklepkamieniarski.com.


Treść Polityki Prywatności


 
Administratorem przekazanych przez użytkowników oraz odwiedzających danych osobowych jest Interstone Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Słowackiego 4c/14, 34-120 Andrychów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydz. XII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000026542, NIP: 551-22-40-97, zwana w dalszej części Administratorem
 
1. Użytkownik wyżej wskazanych stron internetowych oraz osoba odwiedzająca witrynę www.interstone.pl lub sklepkamieniarski.com zobowiązują się do zapoznania się oraz  przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.
 
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.interstone.pl  oraz www.sklepkamieniarski.com.
W związku z tym Użytkownicy proszeni są o okresowe sprawdzanie treści niniejszego oświadczenia w celu zapoznania się z jej ewentualnymi zmianami.
 
3. Administrator jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na wyżej wskazanych stronach internetowych. Zawartość powyższych witryn, w szczególności ich forma, a także treść podlega prawom autorskim przysługującym Interstone Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie. Ewentualne wykorzystywanie treści lub zdjęć umieszczonych w witrynie www.interstone.pl lub sklepkamieniarski.com odbywać się może wyłącznie na ściśle określonych warunkach, uzgodnionych wcześniej z Administratorem.
 
4. Użytkownicy korzystający z powyższych stron internetowych pozostają anonimowi do czasu aż zdecydują, że chcą się zarejestrować lub zalogować. Rejestrując się na jednej ze stron, Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności  i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych składających się na konto, które zostały uprzednio przez niego udostępnione.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację
Interstone Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz stosuje wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 
5. Dane uzyskiwane od Użytkowników podczas procesu rejestracji lub uzyskane przez formularz kontaktowy będą wykorzystywane przez Administratora jedynie w celach statystycznych, nie będą natomiast wykorzystywane w celach marketingowych.
 
6. Użytkownik proszony jest o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu wyżej wskazanych stron internetowych, tak aby nikt postronny nie mógł wykorzystywać informacji jego dotyczących. Administrator prosi o zachowanie ostrożności w udostępnianiu osobom trzecim jakichkolwiek danych związanych z korzystaniem z wyżej wskazanych stron.
 
 
7. W wypadku gdy wyżej wskazane strony internetowe zawierają łącza do innych witryn internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ich polityki prywatności, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wówczas Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności odwiedzanego serwisu.
 
8. Administrator informuje, iż przeglądanie jednej z wyżej wskazanych stron internetowych może wygenerować na komputerze Użytkownika tzw. cookies, czyli pliki, które pozwalają automatycznie rozpoznać komputer Użytkownika przy następnej wizycie.  W wypadku gdy Użytkownik nie zamierza otrzymywać plików cookies, obowiązany jest skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała pliki cookies lub je blokowała.
 
Sposób przetwarzania danych osobowych oraz prawa z tym związane:

Informacje dotyczące danych osobowych
Pana/i dane dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. realizacji procesu sprzedaży i odbioru/dostawy towaru
2. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń
3. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a,b,c,d,e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Kategorie danych
W celu zrealizowania zamówienia na stronie internetowej sklepkamieniarski.com wymagamy podania danych określonych w przepisach podatkowych do wystawienia faktury sprzedaży jak również adresu poczty elektronicznej, telefonu, danych adresowych dotyczących dostawy towaru;

Kto może mieć dostęp do podanych nam danych
Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora obsługę podatkową i rachunkową, usługi audytowe, pomoc prawną, usługi kurierskie i pocztowe, transportowe, ubezpieczeniowe, bankowe i windykacyjne.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania relacji handlowych z kontrahentem plus 2 lata, w przypadku dokumentów księgowych i handlowych przez czas określony w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności art. 74 ustawy o rachunkowości, w zakresie związanym z obroną i dochodzeniem roszczeń przez okres 10 lat. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.   

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
Przysługuje Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5. wniesienia sprzeciwu do wobec przetwarzania danych osobowych,
6. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych,
7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
8. wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.


Kontakt w sprawie danych osobowych
Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe.

Użytkownik może cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych a także zwrócić się z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

W takim przypadku użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Interstone Sp. z o.o. ul. Słowackiego 4c/14 , 34-120 Andrychów.

Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów

tel. +48 46 857 24 47
e-mail: interstone@interstone.pl

Firma Interstone jest importerem i dystrybutorem kamienia. W naszej ofercie znajdą Państwo niezwykle szeroki wachlarz marmurów, granitów, trawertynów i innych rodzajów kamienia z całego świata, w tym Brazylii, Chin, Indii, Turcji, Iranu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii czy Egiptu.